ماژول های شتاب سنج و ژیروسکوپ

کالاهای تجدید موجودی

ماژول های شتاب سنج و ژیروسکوپ

این ماژول های و سنسور ها میتوانند شتاب های استاتیک گرانش مانند کاربردهای زاویه سنجی را اندازه گیری کند. همچنین شتابهای دینامیک مانند شتابهای حرکتی، شوکهای مکانیکی و لرزش در این سنسور قابل اندازه گیری است. کاربر با استفاده از خازنهای CX، CY و CZ میتواند پهنای باند شتاب سنج را متناسب با نیاز در هر سه محور تنظیم نماید.

این ماژول های برحسب چیپ خود میتوانند دو ،سه،نه و ده محوره و .... باشند.

ماژول های شتاب سنج و ژیروسکوپ 19 محصول وجود دارد