قطعات مکانیکی

قطعات مکانیکی

انواع قطعات مکانیکی پرینترهای سه بعدی از قبیل پولی، بلبرینگ خطی، بلبرینگ یاتاقانی، تسمه، کوپلینگ، براکت، لیداسکرو،مهره و...