کانکتور مخابراتی

کانکتور مخابراتی - پاور - بین راهی

84 کالا

کانکتورهای مخابراتی به نوع خاصی از کانکتورها گفته می شود که به منظور انتقال دیتا مورد استفاده قرار میگیرند. این کانکتورها معمولا دارای چند استاندارد خاص بوده و تنوع در تعداد پایه های آنها می باشد.