کابل فلت و FFC

کابل فلت و FFC

کابل های فلت یا همان FFC به منظر انتقال خطوط دیتا در بین تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرند.

کابل فلت 10 رشته رنگی یک متری
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001005
131,000‎ریال
کابل فلت 20 رشته رنگی یک متری
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001006
262,000‎ریال
کابل فلت 30 رشته رنگی یک متری
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001009
392,000‎ریال
کابل فلت 40 رشته رنگی یک متری
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001007
522,000‎ریال
کابل فلت طوسی 10 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001001
54,100‎ریال
کابل فلت طوسی 14 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001008
66,100‎ریال
کابل فلت طوسی 20 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001002
113,000‎ریال
کابل فلت طوسی 30 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001004
155,000‎ریال
کابل فلت طوسی 40 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001003
210,000‎ریال
کابل فلت طوسی 8 رشته 80 میلیمتر
کابل فلت 8 رشته با فاصله 0.1 اینچ (2.54mm) مناسب برای اتصال پایه های ال سی دی کاراکتری
کد کالا: 2291001011
13,000‎ریال