کابل فلت

کابل فلت و FFC

کابل فلت 10 رشته رنگی یک متری
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001005
94,900‎ریال
کابل فلت 20 رشته رنگی یک متری
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001006
194,000‎ریال
کابل فلت 30 رشته رنگی یک متری
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001009
326,000‎ریال
کابل فلت طوسی 10 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001001
44,900‎ریال
کابل فلت طوسی 14 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001008
61,200‎ریال
کابل فلت طوسی 20 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001002
92,800‎ریال
کابل فلت طوسی 30 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001004
143,000‎ریال
کابل فلت طوسی 40 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001003
194,000‎ریال
کابل فلت طوسی 8 رشته 80 میلیمتر
کابل فلت 8 رشته با فاصله 0.1 اینچ (2.54mm) مناسب برای اتصال پایه های ال سی دی کاراکتری
کد کالا: 2291001011
10,200‎ریال