خازن مولتی لایر

خازن مولتی لایر

خازن های مولتی لایر (Multilayer) شامل چند لایه دی الکتریک سرامیکی می باشد. از ویژگی این خازن ها می توان به ولتاژ کاری و ظرفیت بالای آنها اشاره کرد.

خازن مولتی لایر 1.5nF
خازن 1.5 نانو فاراد نوع مولتی لایر
کد کالا: 2021007057
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 1.8nF
خازن 1.8 نانو فاراد نوع مولتی لایر کد 182
کد کالا: 2021007050
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 100nF
خازن 100 نانو فاراد نوع مولتی لایر کد 104
کد کالا: 2021007001
1,800‎ریال
خازن مولتی لایر 100pF
خازن 100 پیکو فاراد نوع مولتی لایر کد 101
کد کالا: 2021007021
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 10nF
خازن 10 نانو فاراد نوع مولتی لایر کد 103
کد کالا: 2021007011
2,500‎ریال
خازن مولتی لایر 1nF
خازن 1 نانو فاراد نوع مولتی لایر کد 102
کد کالا: 2021007002
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 1uF
خازن 1 میکرو فاراد نوع مولتی لایر کد 105
کد کالا: 2021007023
2,540‎ریال
خازن مولتی لایر 2.2nF
خازن 2.2 نانو فاراد نوع مولتی لایر کد 222
کد کالا: 2021007012
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 2.2uF
خازن 2.2 میکرو فاراد نوع مولتی لایر کد 225
کد کالا: 2021007014
4,400‎ریال
خازن مولتی لایر 20pF
خازن 20 پیکو فاراد نوع مولتی لایر کد 200
کد کالا: 2021007052
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 220pF
خازن 220 پیکو فاراد نوع مولتی لایر کد 221
کد کالا: 2021007013
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 22pF
خازن 22 پیکو فاراد نوع مولتی لایر کد 220
کد کالا: 2021007041
2,500‎ریال
خازن مولتی لایر 27pF
خازن 27 پیکو فاراد نوع مولتی لایر کد 270
کد کالا: 2021007022
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 3.3nF
خازن 3.3 نانو فاراد نوع مولتی لایر کد 332
کد کالا: 2021007015
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 330nF
خازن 330 نانو فاراد نوع مولتی لایر کد 334
کد کالا: 2021007025
2,400‎ریال
خازن مولتی لایر 330pF
خازن 330 پیکو فاراد نوع مولتی لایر کد 331
کد کالا: 2021007010
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 33pF
خازن 33 پیکو فاراد نوع مولتی لایر کد 330
کد کالا: 2021007040
3,000‎ریال
خازن مولتی لایر 39nF
خازن 39 نانو فاراد نوع مولتی لایر کد 393
کد کالا: 2021007044
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 39pF
خازن 39 پیکوفاراد نوع مولتی لایر
کد کالا: 2021007058
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 470nF
خازن 470 نانو فاراد نوع مولتی لایر کد 474
کد کالا: 2021007005
2,500‎ریال
خازن مولتی لایر 47nF
خازن 47 نانو فاراد نوع مولتی لایر کد 473
کد کالا: 2021007004
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 47pF
خازن 47 پیکو فاراد نوع مولتی لایر کد 470
کد کالا: 2021007016
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 51pF
خازن 51 پیکو فاراد نوع مولتی لایر کد 510
کد کالا: 2021007054
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 6.8nF
خازن 6.8 نانو فاراد نوع مولتی لایر کد 682
کد کالا: 2021007055
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 680pF
خازن 680 پیکو فاراد نوع مولتی لایر کد 681
کد کالا: 2021007042
2,300‎ریال
خازن مولتی لایر 820pF
خازن 820 پیکو فاراد نوع مولتی لایر کد 821
کد کالا: 2021007043
2,300‎ریال