مولتی متر

مولتی متر

56 کالا

اانواع مولتی مترهای آنالوگ و دیجتال اتورنج و معمولی کلمپ متر ها در مارک های مختلف با قابلیت اندازه گیری انواع پارامترهای الکتریکی و الکترونیکی با دقت بالا