ماژول های RFID

ماژول های RFID

34 کالا

سامانه شناسایی بی‌ سیم RFID یا Radio Frequency Identification به سیستمی گفته می شود که می توانید توسط چند کارت اطلاعات را به سیستم مرکزی ارسال نمایید.

RFID ها به یک سیستم کارت خوان در مدهای فرکانسی مشخص و استاندارد برای دریافت / ثبت اطلاعات و تعدادی تگ با فرکانس کاری مشخص که عمدتا در فرکانس کاری 125 کیلوهرتز و 13.5 مگاهرتز که اصطلاحا MIFARE گفته می شود و UHF نیاز دارند.

در این بخش انواع ماژول ها، اکسس کنترلرها، تگ های متنوع و تمامی تجهیزات مربوط به RFID موجود بوده و کاربرد بسیاری در تجهیزات امنیتی و کنترل تردد دارند.