انبردست و دم باریک

انبردست و دم باریک

انواع انبردست و دم باریک حرفه ای و صنعتی در سایزها و مارک های مختلف

انبردست سایز 6 اینچ مارک HENSON
انبردست HENSON مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 6 اینچ و طول 160 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده
کد کالا: 3301001331
532,000‎ریال
انبردست کوچک کاربردی
این انبردست دارای سایز مناسب و جنس مرغوب بوده و در  مصارف عمومی الکترونیک بسیار مناسب است.
کد کالا: 3301001185
499,000‎ریال
دم باریک بلند سایز 6 اینچ مارک HANDSON
دم باریک HANDSON مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 6 اینچ و طول 160 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده
کد کالا: 3301001456
530,000‎ریال
دم باریک بلند سایز 6 اینچ مارک VOLTدم باریک VOLT مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 6 اینچ و طول 160 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده


کد کالا: 3301001421
1,080,000‎ریال
دم باریک سایز 4.5 اینچ مارک VOLTدم باریک VOLT مناسب برای مصارف عمومی الکترونیک، دارای سایز 4.5 اینچ و طول 126 میلیمتر ساخته شده از فولاد سختکاری شده


کد کالا: 3301001420
623,000‎ریال
دم باریک کوچک کاربردی
این دم باریک دارای سایز مناسب و جنس مرغوب بوده و در  مصارف عمومی الکترونیک بسیار مناسب است.
کد کالا: 3301001186
488,000‎ریال
دم گرد کوچک کاربردی
این دم گرد دارای سایز مناسب و جنس مرغوب بوده و در  مصارف عمومی الکترونیک بسیار مناسب است.
کد کالا: 3301001334
467,000‎ریال