ابزار مونتاژ، تعمیر و لحیم کاری

ابزار مونتاژ، تعمیر و لحیم کاری

466 کالا

ابزارالات مونتاژ و لحیم کاری شامل : هویه،هیترو وان قلع و ابزارالات جانبی هویه اعم از نوک و سرهویه و.... همچنین تمام سیم لحیم ها و روغن لحیم و فلاکس ها برای لحیم کاری بهتر گیره های مونتاژ و قلع کش ها و پمپ های مکش و... را شامل میشوند.