برق ساختمان

برق ساختمان

جدید
جعبه فیوز درب دار 6 تایی DENA
جعبه فیوز درب دار 6 تایی مارک دنا الکترونیک مدل سیستما
کد کالا: 5501001011
450,000‎ریال
جدید
جعبه فیوز درب دار 8 تایی DENA
جعبه فیوز درب دار 8 تایی مارک دنا الکترونیک مدل سیستما
کد کالا: 5501001012
720,000‎ریال
دوشاخه برق سیار
دوشاخه برق سیار ارت دار مناسب برای مصارف غیر صنعتی
کد کالا: 5501002003
80,000‎ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر DENA
فیوز مینیاتوری تک فاز 10A مارک دنا الکترونیک با قابلیت حفاظت اضافه جریان و اضافه بار
کد کالا: 5501001002
440,000‎ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر DENA
فیوز مینیاتوری تک فاز 16A مارک دنا الکترونیک با قابلیت حفاظت اضافه جریان و اضافه بار
کد کالا: 5501001003
450,000‎ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر DENA
فیوز مینیاتوری تک فاز 20A مارک دنا الکترونیک با قابلیت حفاظت اضافه جریان و اضافه بار
کد کالا: 5501001004
460,000‎ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر DENA
فیوز مینیاتوری تک فاز 25A مارک دنا الکترونیک با قابلیت حفاظت اضافه جریان و اضافه بار
کد کالا: 5501001005
470,000‎ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر DENA
فیوز مینیاتوری تک فاز 6A مارک دنا الکترونیک با قابلیت حفاظت اضافه جریان و اضافه بار
کد کالا: 5501001001
440,000‎ریال
جدید
فیوز مینیاتوری دو پل 16 آمپر DENA
فیوز مینیاتوری دو پل 16A مارک دنا الکترونیک با قابلیت حفاظت اضافه جریان و اضافه بار
کد کالا: 5501001007
850,000‎ریال
جدید
فیوز مینیاتوری دو پل 25 آمپر DENA
فیوز مینیاتوری دو پل 25A مارک دنا الکترونیک با قابلیت حفاظت اضافه جریان و اضافه بار
کد کالا: 5501001006
870,000‎ریال
جدید
فیوز مینیاتوری دو پل 32 آمپر DENA
فیوز مینیاتوری دو پل 32A مارک دنا الکترونیک با قابلیت حفاظت اضافه جریان و اضافه بار
کد کالا: 5501001008
930,000‎ریال
پریز برق سیار قفل دار
پریز برق سیار قفل دار مناسب برای مصارف غیر صنعتی
کد کالا: 5501002005
75,000‎ریال
چسب برق - لنت 17mm آبی
مناسب برای مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها
کد کالا: 3301001289
68,300‎ریال
چسب برق - لنت 17mm زرد
مناسب برای مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها
کد کالا: 3301001292
68,300‎ریال
چسب برق - لنت 17mm سبز
مناسب برای مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها
کد کالا: 3301001291
68,300‎ریال
چسب برق - لنت 17mm قرمز
مناسب برای مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها
کد کالا: 3301001290
68,300‎ریال
چسب برق - لنت 17mm مشکی
مناسب برای مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها
کد کالا: 3301001288
68,300‎ریال