سنسور گاز

سنسور گاز

سنسورهای گاز در انواع مختلفی موجود بوده و معمولا دامنه تحریک هر یک از آنها بر اساس یک نوع گاز خاص می باشد. معروفترین این سنسورهای سری MQ می باشد که دارای تنوع بالا و پرکاربرد می باشند. در این بخش انواع سنسورها با خروجی های مختلف موجود بوده که می توانید در پروژه های خود مورد استفاده قرار دهید.MQ-3 سنسور گاز الکل

سنسور گاز MQ3 مناسب برای تشخیص الکل قابل راه اندازی با همه میکروکنترلرهای دارای واحد ADC
کد کالا: 3051003008
329,000‎ریال
MQ-4 سنسور گاز طبیعی / متان
سنسور گاز MQ2 مناسب برای تشخیص گاز طبیعی و متان قابل راه اندازی با همه میکروکنترلرهای دارای واحد ADC
کد کالا: 3051003003
218,000‎ریال
MQ-6 سنسور گاز LPG, Propane

سنسور گاز MQ6 مناسب برای تشخیص گاز LPG و پروپان قابل راه اندازی با همه میکروکنترلرهای دارای واحد ADC
کد کالا: 3051003004
343,000‎ریال
MQ-7 سنسور گاز CO
سنسور گاز MQ7 مناسب برای تشخیص گاز مونو اکسید کربن قابل راه اندازی با همه میکروکنترلرهای دارای واحد ADC
کد کالا: 3051003005
333,000‎ریال
MQ-8 سنسور گاز هیدروژن

سنسور گاز MQ8 مناسب برای تشخیص گاز هیدروژن قابل راه اندازی با همه میکروکنترلرهای دارای واحد ADC
کد کالا: 3051003006
323,000‎ریال
MQ-9 سنسور گاز CO and Combustible فلزی

سنسور گاز MQ9 مناسب برای تشخیص گاز مونو اکسید کربنCO و گاز شهری LPG و گاز CH4 قابل راه اندازی با همه میکروکنترلرهای دارای واحد ADC

کد کالا: 3051003013
296,000‎ریال
سنسور دود یونیزاسیون NIS-07
سنسور تشخیص دود یونیزاسیون NIS-07 دارای مواد رادیو اکتیو برای یونیزه کردن ذرات هوا، تشخیص تغییر غلظت هوا و حضور دود
کد کالا: 3051003014
598,000‎ریال
سنسور کنترل کیفیت هوا MQ135
سنسور تعیین کیفیت هوا با قابلیت تشخیص دود، الکل و بنزین موجود در هوا و راه اندازی با انواع میکروکنترلرهای دارای واحد ADC
کد کالا: 3051003010
399,000‎ریال
سنسور گاز Figaro TGS813

سنسور گاز TGS813 مارک Figaro مناسب برای تشخیص گاز بوتان، پروپان و متان قابل راه اندازی با همه میکروکنترلرهای دارای واحد ADC
کد کالا: 3051003012
1,660,000‎ریال
سنسور گاز متان MC105
سنسور MC105 با کارکرد مبتنی بر احتراق کاتالیستی برای تشخیص گاز متان و دیگر گازهای قابل اشتعال
کد کالا: 3051003016
384,000‎ریال
سنسور گاز مونو اکسید کربن ME2_CO
سنسور گاز الکتروشیمیایی تشخیص مونو اکسید کربن 14x14 با قابلیت اندازه گیری حداکثر تا 2000ppm
کد کالا: 3051003015
594,000‎ریال
سوکت سنسور گاز MQ
سوکت مخصوص سنسورهای گاز سری MQ
کد کالا: 3051003009
47,700‎ریال