میکروکنترلر و پروسسور

میکروکنترلر و پروسسور

میکروکنترلر ها در اصل کامپیوترهای کوچکی هستند که در معماری های مختلف با تنوع پردازشی مختلف تولید می شوند. معروفترین میکروکنترلرهای موجود در بازار ایران، در مدل های 8 و 16 بیتی سری های AVR و PIC و مدل های 32 و 64 بیتی انواع تراشه های ARM می باشند. البته لازم به ذکر است که تنوع شرکت های سازنده بسیار بالا بوده و در فروشگاه نیز سعی بر این بوده که پرکاربرد ترین و جدیدترین مدل های هر شرکت جهت افزایش آزدی عمل بیشتر برای طراحان همیشه موجود و قابل دسترس باشند.

میکرو کنترلر ATMEGA16A-AU پکیج SMD
میکروکنترلر ATMEGA16A-AU با هسته 8 بیتی AVR (پکیج SMD) با حافظه 16KB، فرکانس کاری 16MHz و 44 پایه ساخت شرکت Microchip می باشد.
کد کالا: 2091001012
860,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA128A-AU پکیج SMD
میکروکنترلر ATMEGA128A-AU با هسته AVR(پکیج SMD) با حافظه 128KB و فرکانس کاری 16MHz  ساخت شرکت Microchip می باشد
کد کالا: 2091001003
1,530,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA168PA پکیج SMD
میکروکنترلر ATMEGA168PA با هسته 8 بیتی AVR (پکیج SMD) با حافظه 16KB، فرکانس کاری 20MHz و 32 پایه ساخت شرکت میکروچیپ می باشد.
کد کالا: 2091001026
850,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA16A-PU پکیج DIP
میکروکنترلر ATMEGA16A-PU با هسته AVR(پکیج DIP) با حافظه 16KB، فرکانس کاری 16MHz و 40 پایه ساخت شرکت Microchip می باشد.
کد کالا: 2091001001
974,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA32A-AU پکیج SMD
میکروکنترلر ATMEGA32A-AU با هسته AVR(پکیج SMD) با حافظه 32KB، فرکانس کاری 16MHz و 44 پایه ساخت شرکت Microchip می باشد.
کد کالا: 2091001013
960,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA32A-PU پکیج DIP
میکروکنترلر ATMEGA32A-PU با هسته AVR(پکیج DIP) با حافظه 32KB، فرکانس کاری 16MHz و 40 پایه ساخت شرکت Microchip می باشد.
کد کالا: 2091001007
1,070,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA48PA پکیج SMD
میکروکنترلر ATMEGA48PA با هسته 8 بیتی AVR (پکیج SMD) با حافظه 4KB، فرکانس کاری 10MHz و 32 پایه ساخت شرکت میکروچیپ می باشد.
کد کالا: 2091001033
690,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA48PA-PU پکیج DIP
میکروکنترلر ATMEGA48PA-PU با هسته 8 بیتی AVR (پکیج DIP) با حافظه 4KB، فرکانس کاری 20MHz و 28 پایه ساخت شرکت میکروچیپ می باشد.
کد کالا: 2091001005
690,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA8A-AU پکیج SMD
میکروکنترلر ATMEGA8A-AU با هسته AVR(پکیج SMD) با حافظه 8KB، فرکانس کاری 16MHz و 32 پایه ساخت شرکت Microchip می باشد.
کد کالا: 2091001004
585,000‎ریال
میکروکنترلر ATMEGA8A-PU پکیج DIP
میکروکنترلر ATMEGA8A-PU با هسته AVR(پکیج DIP) با حافظه 8KB، فرکانس کاری 16MHz و 28 پایه ساخت شرکت Microchip می باشد.
کد کالا: 2091001006
688,000‎ریال
میکروکنترلر ATTINY13A پکیج DIP
میکروکنترلر ATTINY13A-SU با هسته AVR(پکیج PDIP-8) با حافظه 1KB، فرکانس کاری 20MHz و 8 پایه ساخت شرکت Microchip می باشد.
کد کالا: 2091001014
345,000‎ریال
میکروکنترلر ATTINY13A-SSU پکیج SOP-8
میکروکنترلر ATTINY13A-SSU با هسته AVR(پکیج SOP-8) با حافظه 1KB، فرکانس کاری 20MHz و 8 پایه ساخت شرکت Microchip می باشد.
کد کالا: 2091001017
324,000‎ریال
میکروکنترلر ATTINY24A-SSU پکیج SMD
میکروکنترلر ATTINY24A-SSU با هسته 8 بیتی AVR (پکیج SMD) با حافظه 2KB، فرکانس کاری 20MHz و 14 پایه ساخت شرکت میکروچیپ می باشد.
کد کالا: 2091001029
313,000‎ریال
میکروکنترلر BS84B06A HOLTEK
میکروکنترلر 8 بیتی 20 پایه TOUCH A/D FLASH MCU پکیج SMD ساخت شرکت HOLTEK
کد کالا: 2091005001
250,000‎ریال
میکروکنترلر GD32F103RET6
میکروکنترلر GD32F103RET6 با هسته ARM Cortex M3 با حافظه 512KB و فرکانس کاری 108MHz ساخت شرکت GD
کد کالا: 2091003053
2,860,000‎ریال
میکروکنترلر GD32F105RBT6
میکروکنترلر GD32F103RET6 با هسته ARM Cortex M3 با حافظه 128KB و فرکانس کاری 108MHz ساخت شرکت GD
کد کالا: 2091003055
2,390,000‎ریال
جدید
میکروکنترلر HK32F030MF4P6
میکروکنترلر HK32F030MF4P6 با هسته ARM Cortex M0 با حافظه 16KB و فرکانس کاری 32MHz 
کد کالا: 2091003058
125,000‎ریال
میکروکنترلر PIC16C62B-04/SP پکیج DIP

میکروکنترلر PIC16C62B-04/SP با هسته PIC16 (پکیج DIP) با حافظه 2KB و فرکانس کاری 4MHz ساخت شرکت Microchip می باشد
کد کالا: 2091002029
250,000‎ریال
میکروکنترلر PIC16C72A-04/SP پکیج DIP

میکروکنترلر PIC16C62B-04/SP با هسته PIC16 (پکیج DIP) با حافظه 2KB و فرکانس کاری 4MHz ساخت شرکت Microchip می باشد
کد کالا: 2091002028
292,000‎ریال
میکروکنترلر PIC18F4550-I/PT پکیج TQFP-44
میکروکنترلر PIC18F4550-I/PT با هسته PIC18 (پکیج SMD) با حافظه 32KB و فرکانس کاری 48MHz ساخت شرکت Microchip می باشد
کد کالا: 2091002004
1,990,000‎ریال
جدید
میکروکنترلر STM32F030C6T6
میکروکنترلر STM32F030C6T6 با هسته ARM Cortex M0 با حافظه 32KB و فرکانس کاری 48MHz ساخت شرکت ST
کد کالا: 2091003057
460,000‎ریال
میکروکنترلر STM32F030C8T6


میکروکنترلر STM32F030C8T6 با هسته ARM Cortex M0 با حافظه 64KB و فرکانس کاری 48MHz ساخت شرکت ST می باشد

کد کالا: 2091003056
650,000‎ریال
میکروکنترلر STM32F030F4P6
میکروکنترلر STM32F030F4P6 با هسته ARM Cortex M0 با حافظه 16KB و فرکانس کاری 48MHz ساخت شرکت ST می باشد
کد کالا: 2091003012
352,000‎ریال
میکروکنترلر STM32F100C8T6B
میکروکنترلر STM32F100C8T6B با هسته ARM Cortex M3 با حافظه 64KB و فرکانس کاری 24MHz ساخت شرکت ST می باشد
کد کالا: 2091003021
1,400,000‎ریال
میکروکنترلر STM32F103C8T6
میکروکنترلر STM32F103C8T6  با هسته ARM Cortex M3 با حافظه 64KB و فرکانس کاری 72MHz ساخت شرکت ST می باشد
کد کالا: 2091003018
1,990,000‎ریال
میکروکنترلر STM32F103RCT6
میکروکنترلر STM32F103RCT6 با هسته ARM Cortex M3 با حافظه 256KB و فرکانس کاری 72MHz ساخت شرکت ST می باشد
کد کالا: 2091003049
3,110,000‎ریال
میکروکنترلر STM32F103RET6
میکروکنترلر STM32F103RET6 با هسته ARM Cortex M3 با حافظه 512KB و فرکانس کاری 72MHz ساخت شرکت ST می باشد
کد کالا: 2091003008
3,540,000‎ریال