کتب و منابع آموزشی

کتب و منابع آموزشی

209 کالا

کتاب های پایه و تخصصی برق و الکترونیک شامل اطلاعاتی از ساده ترین قطعات الکترونیک مانند LED  تا کتاب های تخصصی و سطح بالا در رابطه با مینی کامپیوترهایی مانند رزبری پای و...
مجموعه های آموزشی ویدئویی به زبان فارسی شامل چند ساعت آموزش تصویری در زمینه های مختلف مناسب برای آموزش برد های آردوینو، رزبری پای و ... به همراه سورس پروژه ها