تک سوئیچ

تک سوئیچ

تک سویچ ها معمولا در مدارات فرمان و مستقیم بر روی برد قرار گرفته و برای قطع/وصل مدار مورد استفاده قرار میگیرند. تک سویچ ها دارای تنوع بالایی در رنگ/اندازه/شکل و مدل مونتاژ بوده و در این بخش نیز تقریبا مجموعه کاملی از تک سویچ ها برای انواع طراحی ها موجود می باشد.

تک سوئیچ 12x12x10mm
تک سوئیچ سایز 12x12x10 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002024
11,900‎ریال
تک سوئیچ 12x12x12mm

تک سوئیچ سایز 12x12x12 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002006
11,100‎ریال
تک سوئیچ 12x12x7.3mm
تک سوئیچ سایز 12x12x7.3 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002126
11,100‎ریال
تک سوئیچ 6x6x5mm
تک سوئیچ سایز 6x6x5 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002001
4,400‎ریال
تک سوئیچ 12x12x19mm
تک سوئیچ سایز 12x12x19 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002087
17,400‎ریال
تک سوئیچ 12x12x19mm قرمز
تک سوئیچ سایز 12x12x19 میلیمتر چهار پایه قرمز
کد کالا: 2181002104
21,800‎ریال
تک سوئیچ 12x12x5mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 12x12x5 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002081
11,300‎ریال
تک سوئیچ 3x6x5mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 3x6x5 میلیمتر دو پایه سفید
کد کالا: 2181002012
4,400‎ریال
تک سوئیچ 4.5x4.5x4mm آبی
تک سوئیچ سایز 4.5x4.8x4mm آبی چهار پایه
کد کالا: 2181002132
6,000‎ریال
تک سوئیچ 4.5x4.5x4mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 4.5x4.5x4 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002100
4,200‎ریال
تک سوئیچ 4.5x4.5x5mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 4.5x4.5x5 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002101
3,800‎ریال
تک سوئیچ 4.5x4.5x6mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 4.5x4.5x6 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002102
3,900‎ریال
تک سوئیچ 6x6x10mm
تک سوئیچ سایز 6x6x10 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002005
5,000‎ریال
تک سوئیچ 6x6x17mm
تک سوئیچ سایز 6x6x17 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002128
7,100‎ریال
تک سوئیچ 6x6x4.3mm طوسی
تک سوئیچ سایز 6x6x4.3 میلیمتر چهار پایه طوسی
کد کالا: 2181002096
5,000‎ریال
تک سوئیچ 6x6x4.3mm مشکی
تک سوئیچ سایز 6x6x4.3 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002095
4,700‎ریال