تک سوئیچ

تک سوئیچ

تک سویچ ها معمولا در مدارات فرمان و مستقیم بر روی برد قرار گرفته و برای قطع/وصل مدار مورد استفاده قرار میگیرند. تک سویچ ها دارای تنوع بالایی در رنگ/اندازه/شکل و مدل مونتاژ بوده و در این بخش نیز تقریبا مجموعه کاملی از تک سویچ ها برای انواع طراحی ها موجود می باشد.

تک سوئیچ 12x12x10mm
تک سوئیچ سایز 12x12x10 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002024
10,300‎ریال
تک سوئیچ 12x12x12mm

تک سوئیچ سایز 12x12x12 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002006
9,600‎ریال
تک سوئیچ 12x12x7.3mm
تک سوئیچ سایز 12x12x7.3 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002126
9,600‎ریال
تک سوئیچ 6x6x5mm
تک سوئیچ سایز 6x6x5 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002001
3,800‎ریال
تک سوئیچ 12x12x15mm
تک سوئیچ سایز 12x12x15 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002086
15,300‎ریال
تک سوئیچ 12x12x19mm
تک سوئیچ سایز 12x12x19 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002087
15,100‎ریال
تک سوئیچ 12x12x19mm قرمز
تک سوئیچ سایز 12x12x19 میلیمتر چهار پایه قرمز
کد کالا: 2181002104
18,900‎ریال
تک سوئیچ 12x12x5mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 12x12x5 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002081
9,800‎ریال
تک سوئیچ 3x6x5mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 3x6x5 میلیمتر دو پایه سفید
کد کالا: 2181002012
3,800‎ریال
تک سوئیچ 4.5x4.5x4mm آبی
تک سوئیچ سایز 4.5x4.8x4mm آبی چهار پایه
کد کالا: 2181002132
5,200‎ریال
تک سوئیچ 4.5x4.5x4mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 4.5x4.5x4 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002100
3,600‎ریال
تک سوئیچ 4.5x4.5x5mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 4.5x4.5x5 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002101
3,300‎ریال
تک سوئیچ 4.5x4.5x6mm پکیج SMD
تک سوئیچ SMD سایز 4.5x4.5x6 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002102
3,400‎ریال
تک سوئیچ 6x6x10mm
تک سوئیچ سایز 6x6x10 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002005
4,300‎ریال
تک سوئیچ 6x6x17mm
تک سوئیچ سایز 6x6x17 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002128
6,100‎ریال
تک سوئیچ 6x6x4.3mm طوسی
تک سوئیچ سایز 6x6x4.3 میلیمتر چهار پایه طوسی
کد کالا: 2181002096
4,300‎ریال
تک سوئیچ 6x6x4.3mm مشکی
تک سوئیچ سایز 6x6x4.3 میلیمتر چهار پایه مشکی
کد کالا: 2181002095
4,100‎ریال