رله الکترومکانیکی

رله الکترومکانیکی

رله های الکترومکانیکی از کنتاکت های فیزیکی برای سوئیچ استفاده می کنند. این رله ها نسبت به رله های SSR با قیمت ارزانتری در بازار عرضه می شوند.