میکروکنترلر FPGA

FPGA

1 کالا

FPGA یک گیت قابل برنامه ریزی است که دارای آرایه ای از گیت های منطقی می باشد از مزایا FPGA سرعت بالا، پردازش موازی و پیاده سازی آسان مدارهای دیجیتالی پیچیده می باشد. در FPGA کاربر می تواند پیکربندی های موجود را با تنظیمات جدید تعریف شده خود بازنویسی کند و مدار دیجیتال خود را در این زمینه بسازد