سرسیم و وایرشو

سرسیم و وایرشو

جهت اتصال مطمئن و ایمن سیم های افشان به ترمینال از سرسیم استفاده می گردد. این سرسیم ها با توجه به نوع ترمینال، جریان مصرفی و محل مورد استفاده دارای تنوع بالایی می باشند.

سرسیم مهره خور برنجی سایز 3 بسته100 تایی
سرسیم مهره خور دارای جنس برنجی و مقاومت الکتریکی کم و کاربرد وسیع در ساخت دسته سیم های خودرویی و ماشین آلات صنعتی کوچک
کد کالا: 2171016094
450,000‎ریال
سرسیم مهره خور برنجی سایز 4 بسته500 تایی
سرسیم مهره خور دارای جنس برنجی و مقاومت الکتریکی کم و کاربرد وسیع در ساخت دسته سیم های خودرویی و ماشین آلات صنعتی کوچک
کد کالا: 2171016052
2,840,000‎ریال
سرسیم مهره خور برنجی سایز 5 بسته500 تایی
سرسیم مهره خور دارای جنس برنجی و مقاومت الکتریکی کم و کاربرد وسیع در ساخت دسته سیم های خودرویی و ماشین آلات صنعتی کوچک
کد کالا: 2171016053
3,180,000‎ریال
سرسیم مهره خور برنجی سایز 6 بسته250 تایی
سرسیم مهره خور دارای جنس برنجی و مقاومت الکتریکی کم و کاربرد وسیع در ساخت دسته سیم های خودرویی و ماشین آلات صنعتی کوچک
کد کالا: 2171016054
3,290,000‎ریال
سرسیم مهره خور برنجی سایز 8 بسته150 تایی
سرسیم مهره خور دارای جنس برنجی و مقاومت الکتریکی کم و کاربرد وسیع در ساخت دسته سیم های خودرویی و ماشین آلات صنعتی کوچک
کد کالا: 2171016055
2,050,000‎ریال
سرسیم موف روکش دار آبی مدل BV2 بسته100 تایی
سرسیم رابط یا موف پلاستیکی مورد استفاده به منظور اتصال دائم دو سیم به یکدیگر، و یا افزایش طول دو سیم جهت رسیدن به یکدیگر
کد کالا: 2171016045
792,000‎ریال