LED قابدار

LED قابدار

LED های قابدار شامل یک یا تعدادی LED در درون قاب پلاستیکی هستند. این LED ها به سبب قابدار بودن، مقاوم در برابر تغییرات فیزیکی هستند.