برق ساختمان

برق ساختمان

در این شاخه تجهیزات مورد استفاده برق کاران از قبیل دوشاخه، فیوز مینیاتوری،جعبه فیوز،چسب لنت و... جهت سیم کشی ساختمان یا مراکز صنعتی موجود می باشد.

درپوش محافظ پریز برق
محافظ پریز برق مناسب برای جلوگیری از تماس کودک با برق شهری
کد کالا: 5501002013
5,000‎ریال
دوشاخه برق سیار مدل تخت
دوشاخه برق سیار بدون ارت مناسب برای مصارف غیر صنعتی
کد کالا: 5501002011
50,100‎ریال
سه راهی برق مدل توپی
سه راه برق بدون ارت مناسب برای مصارف غیر صنعتی
کد کالا: 5501002010
78,600‎ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر DENA
فیوز مینیاتوری تک فاز 16A مارک دنا الکترونیک با قابلیت حفاظت اضافه جریان و اضافه بار
کد کالا: 5501001003
510,000‎ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر DENA
فیوز مینیاتوری تک فاز 25A مارک دنا الکترونیک با قابلیت حفاظت اضافه جریان و اضافه بار
کد کالا: 5501001005
534,000‎ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر DENA
فیوز مینیاتوری تک فاز 6A مارک دنا الکترونیک با قابلیت حفاظت اضافه جریان و اضافه بار
کد کالا: 5501001001
499,000‎ریال
فیوز مینیاتوری دو پل 16 آمپر DENA
فیوز مینیاتوری دو پل 16A مارک دنا الکترونیک با قابلیت حفاظت اضافه جریان و اضافه بار
کد کالا: 5501001007
963,000‎ریال
فیوز مینیاتوری دو پل 25 آمپر DENA
فیوز مینیاتوری دو پل 25A مارک دنا الکترونیک با قابلیت حفاظت اضافه جریان و اضافه بار
کد کالا: 5501001006
989,000‎ریال
فیوز مینیاتوری دو پل 32 آمپر DENA
فیوز مینیاتوری دو پل 32A مارک دنا الکترونیک با قابلیت حفاظت اضافه جریان و اضافه بار
کد کالا: 5501001008
1,060,000‎ریال