ابزار مونتاژ، تعمیر و لحیم کاری

ابزار مونتاژ، تعمیر و لحیم کاری

570 کالا

ابزارالات مونتاژ و لحیم کاری از قبیل هویه، هیتر، وان قلع و ابزارالات جانبی هویه اعم از نوک، سرهویه و همچنین انواع سیم لحیم ها، روغن لحیم ها و فلاکس ها برای لحیم کاری بهتر، گیره های مونتاژ، قلع کش ها ، پمپ های مکش و... در مارک ها و کیفیت های مختلف