کابل فلت و FFC

کابل فلت و FFC

25 کالا

کابل های فلت یا همان FFC به منظور انتقال خطوط دیتا در بین تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرند.