کابل فلت و FFC

کابل فلت و FFC

کابل های فلت یا همان FFC به منظر انتقال خطوط دیتا در بین تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرند.

کابل فلت طوسی 10 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001001
46,600‎ریال
کابل فلت طوسی 14 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001008
63,600‎ریال
کابل فلت طوسی 30 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001004
149,000‎ریال
کابل فلت طوسی 40 رشته یک متر
از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .
کد کالا: 2291001003
202,000‎ریال