ملزومات لحیم کاری

ملزومات لحیم کاری

11 کالا

ملزومات لحیم کاری از قبیل خمیر قلع در تعمیرات موبایل مانند ریبال آیسی و اتصال انواع سوکت ها فراوان است. لحیم کاری با خمیر قلع یک روش سریع با حداقل میزان مواد مصرفی است پس در واقع میتوان گفت مونتاژ با خمیر قلع یکی از بهترین روشهای تعمیر و اسمبل لوازم الکترونیک است.