ZIF زیف سوکت

ZIF سوکت

4 کالا

زیف سوکت ها به منظور اتصال تراشه دیپ بر روی برد استفاده میشود. عمده کاربرد این نوع از سوکت ها در پروگرامرها و برای پروگرام کردن میکروکنترلرهای دیپ می باشد.