ملزومات لحیم کاری

ملزومات لحیم کاری

15 کالا

ملزومات لحیم کاری از قبیل خمیر قلع در تعمیرات موبایل برای ریبال آیسی و اتصال انواع سوکت ها مناسب است.
لحیم کاری با خمیر قلع یک روش سریع با حداقل میزان مواد مصرفی است و در واقع میتوان گفت مونتاژ با خمیر قلع یکی از بهترین روشهای تعمیر و مونتاژ لوازم الکترونیک است.