پیچ گوشتی موبایلی

پیچ گوشتی موبایلی

41 کالا

پیچ گوشتی موبایلی یکی از مهمترین ابزارهای تعمیرات موبایل بوده که برای باز کردن انواع پیچ های ظریف موبایل استفاده میشود.
در این بخش انواع ست پیچ گوشتی های چند تکه با مارک های یاکسون YAXUN ،مکانیک MECHANIC و همچنین پیچ گوشتی های ساعتی فلزی دوسو، سه سو، چهارسو و ستاره ای قرار دارد.