درایور POWER LED

درایور POWER LED

30 کالا

LED ها با توان های مختلف نیازمند درایور ولتاژ متغیر با جریان ثابت هستند. در این بخش برای اکثر این POWER LED ها درایور های متنوع قرار داده شده است. استفاده از درایور های مناسب LED های COB و POWER سبب افزایش طول عمر آنها می گردد و به جهت درایو جریان ثابت، استفاده از این درایورها برای کارکرد صحیح LED ها ضروری است.