مقاومت متال فیلم

مقاومت متال فیلم

14 کالا

مقاومت های متال فیلم به خاطر ساختار خاص خود دارای تلرانس پایین و مقاوم در برابر تغییرات دمایی می باشند. به علت نوع ساختار و روکش مقاومت، در صورتی خرابی و یا سوختن شعله ور نمی شوند.