توجه : به علت محدودیت های کرونایی، شرکت پست برخی مرسولات را با تاخیر جابجا می نماید.

ماژول های درایور موتور

کالاهای تجدید موجودی

ماژول های درایور موتور

ماژول های درایور موتور ،جهت راه اندازی موتورهای DC بوده و  با استفاده از میکروکنترلر می توانید سرعت و جهت حرکت موتور را کنترل کنید.

کاربرد دررباتیک ، کنترل موتورهای DC ،کنترل و راه اندازی موتور پله ای

ماژول های درایور موتور 48 محصول وجود دارد

در صفحه