پین هدر

پین هدر

از پین هدر ها برای اتصال قطعات مختلف بر روی مدارات الکتریکی و الکترونیکی و یا اتصال الکتریکی دو برد بر روی هم استفاده می شود. پین هدر ها در دو نوع نری یا مادگی و در ابعاد مختلف و ردیف های یک یا دو تایی عرضه می شود.

پین هدر 2x40 نری صاف


پین هدر 40*2 نری صاف با فاصله 2.54 میلیمتر بین هر پین پر مصرف در مدارات الکترونیکی و رباتیکی

کد کالا: 2160001013
26,400‎ریال