تراشه آی سی منطقی TTL

تراشه TTL

50 کالا

آی سی های TTL در واقع گیت های منطقی مختلفی مانند OR، AND، NOT، BUFFER، XOR XNOR، NAND، NOR هستند که عملیات منطقی و ریاضی خاصی را انجام می دهند. برای ساخت تراشه های TTL از ترانزیستورهای دوقطبی BJT استفاده می شود. تراشه های سری 74XX از جمله تراشه های TTL میباشد.