تراشه TTL

تراشه TTL

72 کالا

برای ساخت تراشه های TTL از ترانزیستورهای دوقطبی (BJT) استفاده می شود. آی سی های TTL در واقع گیت های منطقی مختلفی مانند OR، AND، NOT، BUFFER، XOR، XNOR، NAND، NOR هستند که عملیات منطقی و ریاضی خاصی را انجام می دهند.