انواع پروگرامرو بردهای آموزشی کاربردی الکترونیکی

پروگرامر و بردهای آموزشی، کاربردی

89 کالا

پروگرامرها جهت برنامه ریزی و پروگرام نمودن انواع میکروکنترلرها مود استفاده قرار میگیرند.
میکروکنترلرها در طیف وسیع و توسط شرکت های مختلف تولید می گردند. معمولا هر میکروکنترلربه روش خاصی قابلیت پروگرام شدن دارد که به همین منظور نیاز به پروگرامر مخصوص خود را دارد. در این بخش سعی بر این بوده که پروگرامر میکروکنترلرهای معروف همانند ARM، PIC و AVR و تراشه های FPGA و حتی پروگرامر میکروکنترلرهای جدید نیز موجود گردد.