تراشه CMOS

تراشه CMOS

59 کالا

برای ساخت تراشه های CMOS از ترانزیستورهای ماسفت (MOSFET) استفاده می شود. این بخش از آی سی های CMOS در واقع گیت های منطقی مختلفی مانند OR، AND، NOT، BUFFER، XOR، XNOR، NAND، NOR هستند که عملیات منطقی و ریاضی خاصی را انجام می دهند و نسبت به نمونه های TTL، مصرف توان بسیار پایینی دارند.