تراشه CMOS

تراشه CMOS

برای ساخت تراشه های CMOS از ترانزیستورهای ماسفت (MOSFET) استفاده می شود. این بخش از آی سی های CMOS در واقع گیت های منطقی مختلفی مانند OR، AND، NOT، BUFFER، XOR، XNOR، NAND، NOR هستند که عملیات منطقی و ریاضی خاصی را انجام می دهند و نسبت به نمونه های TTL، مصرف توان بسیار پایینی دارند.

تراشه 74HC137AP پکیج DIP
تراشه دیکدر / دی مالتی پلکسر 3 به 8 با خروجی وارون ساز
کد کالا: 2101007069
27,500‎ریال
تراشه 74HC158P پکیج DIP
تراشه مالتی پلکسر / انکودر 4 کاناله دو ورودی خروجی وارون ساز
کد کالا: 2101007070
64,600‎ریال
‎−40%
تراشه 74HC574AN پکیج DIP مارک INTEGRAL
تراشه فلیپ فلاپ نوع D دارای 8 کانال با خروجی 3 حالته  ناوارون
کد کالا: 2101006115
31,140‎ریال
51,900‎ریال
تراشه CD4001 پکیج DIP
تراشه بافر دو ورودی NOR,NAND
کد کالا: 2101007010
30,100‎ریال
تراشه CD4001 پکیج SMD
تراشه لاجیک 4 کانال 2 ورودی NOR با تکنولوژی CMOS
کد کالا: 2101007073
27,000‎ریال
تراشه CD4011 پکیج DIP
4011 شامل 4 گیت NAND دو ورودی با تکنولوژِی MOS است.
کد کالا: 2101007002
28,600‎ریال
تراشه CD4035 پکیج DIP
تراشه شیفت رجیستر 4 بیتی پارالل CMOS
کد کالا: 2101007041
27,500‎ریال
تراشه CD4049 پکیج DIP
تراشه اینورتر/بافر 6 کانال
کد کالا: 2101006130
34,700‎ریال
تراشه CD4053 پکیج SMD
4051 و 4053 مالتی پلکسر / دمالتی پلکسر 8 به 1 با تکنولوژِی MOS
کد کالا: 2101007022
30,700‎ریال
تراشه CD4069 پکیج SMD
تراشه گیت NOT شش تایی بدون بافر CMOS
کد کالا: 2101007075
20,700‎ریال
تراشه CD4096 پکیج DIP
تراشه فلیپ فلاپ JK با سه ورودی تعمیم یافته وارون / ناوارون BCMOS
کد کالا: 2101007035
27,500‎ریال
تراشه CD4503 پکیج DIP
تراشه بافر سه حالته ناوارون شش تایی CMOS
کد کالا: 2101007036
27,500‎ریال
تراشه CD4531 پکیج DIP
تراشه کنترلر / مولد بیت توازن با 13 ورودی CMOS
کد کالا: 2101007037
27,500‎ریال
تراشه CD4543 پکیج SMD
تراشه دیکودر BCD به سون سگمنت BCMOS پکیج SMD
کد کالا: 2101007071
63,600‎ریال
تراشه GD75189 پکیج DIP
تراشه اشمیت تریگر 4 کانال با کنترل مجزا مناسب برای مدارات ارتباطی RS-232-C
کد کالا: 2101015077
23,200‎ریال