خازن تانتال

خازن تانتال

در ساخت خازن های تانتالیوم از جنس تانتال استفاده شده است. به علت مقاومت داخلی بسیار پایین، این خازن های در فرکانس های بالا بسیار پرکاربرد می باشند.