خازن تانتال Tantalum

خازن تانتال

68 کالا

در ساخت خازن های تانتال - تانتالیوم (Tantalum) از جنس تانتال استفاده شده است. به علت مقاومت داخلی بسیار پایین، این خازن در فرکانس های بالا بسیار پرکاربرد می باشند.