وریستور

وریستور

وریستور VDR  یکی از قطعات حفاظتی در برابر اضافه ولتاز می باشد، در صورتی که ولتاژ از مقدار تغیین شده وریستور بالا رود، وریستور اتصال کوتاه شده و از مدار در مقابل ولتاز اضافی حفاظت می کند. وریستور های موجود دارای تنوع بالایی در قطر و ولتاژ بوده که می توانید در انواع پروژه های صنعتی و تحقیقاتی استفاده کنید.

وریستور VDR 07D181K

وریستور 180 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D181K
کد کالا: 2310001029
4,890‎ریال
وریستور VDR 07D221K
وریستور 220 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D221K
کد کالا: 2310001008
4,990‎ریال
وریستور VDR 07D271K

وریستور 270 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D271K
کد کالا: 2310001027
4,590‎ریال
وریستور VDR 07D471K

وریستور 470 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D471K
کد کالا: 2310001030
5,230‎ریال
وریستور VDR 07D560K

وریستور 56 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D560K
کد کالا: 2310001031
6,160‎ریال
وریستور VDR 07D681K

وریستور 680 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D681K
کد کالا: 2310001034
8,700‎ریال
وریستور VDR 10D241K
وریستور 240 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10D241K
کد کالا: 2310001017
9,600‎ریال
وریستور VDR 10D271K

وریستور 270 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10D271K
کد کالا: 2310001004
9,600‎ریال
وریستور VDR 10D391K

وریستور 390 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10D391K
کد کالا: 2310001025
9,650‎ریال
وریستور VDR 10D471K
وریستور 470 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10D471K
کد کالا: 2310001002
9,500‎ریال
وریستور VDR 10D681K

وریستور 680 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10D681K
کد کالا: 2310001010
9,900‎ریال
وریستور VDR 10S821K
وریستور 820 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10S821K
کد کالا: 2310001032
8,700‎ریال
وریستور VDR 14D431K

وریستور 470 ولت با تلرانس 10 درصد کد 14D431K
کد کالا: 2310001035
19,600‎ریال