وریستور

وریستور

وریستور VDR  یکی از قطعات حفاظتی در برابر اضافه ولتاز می باشد، در صورتی که ولتاژ از مقدار تغیین شده وریستور بالا رود، وریستور اتصال کوتاه شده و از مدار در مقابل ولتاز اضافی حفاظت می کند. وریستور های موجود دارای تنوع بالایی در قطر و ولتاژ بوده که می توانید در انواع پروژه های صنعتی و تحقیقاتی استفاده کنید.

وریستور VDR 07D180K
وریستور 18 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D180K
کد کالا: 2310001028
6,800‎ریال
وریستور VDR 07D181K

وریستور 180 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D181K
کد کالا: 2310001029
6,400‎ریال
وریستور VDR 07D221K
وریستور 220 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D221K
کد کالا: 2310001008
6,500‎ریال
وریستور VDR 07D271K

وریستور 270 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D271K
کد کالا: 2310001027
6,000‎ریال
وریستور VDR 07D361K

وریستور 360 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D361K
کد کالا: 2310001026
7,800‎ریال
وریستور VDR 07D431K
وریستور 430 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D431K
کد کالا: 2310001001
7,400‎ریال
وریستور VDR 07D471K

وریستور 470 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D471K
کد کالا: 2310001030
7,200‎ریال
وریستور VDR 07D560K

وریستور 56 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D560K
کد کالا: 2310001031
8,300‎ریال
وریستور VDR 07D681K

وریستور 680 ولت با تلرانس 10 درصد کد 07D681K
کد کالا: 2310001034
9,800‎ریال
وریستور VDR 10D241K
وریستور 240 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10D241K
کد کالا: 2310001017
10,800‎ریال
وریستور VDR 10D271K

وریستور 270 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10D271K
کد کالا: 2310001004
10,800‎ریال
وریستور VDR 10D391K

وریستور 390 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10D391K
کد کالا: 2310001025
13,100‎ریال
وریستور VDR 10D681K

وریستور 680 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10D681K
کد کالا: 2310001010
11,100‎ریال
وریستور VDR 10S821K
وریستور 820 ولت با تلرانس 10 درصد کد 10S821K
کد کالا: 2310001032
9,800‎ریال
وریستور VDR 14D431K

وریستور 470 ولت با تلرانس 10 درصد کد 14D431K
کد کالا: 2310001035
25,700‎ریال