انواع وریستور VDR

وریستور

73 کالا

وریستور VDR یکی از قطعات حفاظتی در برابر اضافه ولتاژ می باشد، در صورتی که ولتاژ از مقدار تغیین شده وریستور بالا رود، وریستور اتصال کوتاه شده و از مدار در مقابل ولتاژ اضافی حفاظت می کند.
وریستور های موجود دارای تنوع بالایی در قطر و ولتاژ بوده که می توانید در انواع پروژه های صنعتی و تحقیقاتی استفاده کنید.