ماژول های مبدل و واسط

ماژول مبدل و واسط

42 کالا

ماژول های مبدل در انواع مختلفی مانند مبدل USB به سریال ، TTL ،RS232 و ... وجود دارند .

این مبدل ها امکان برقراری ارتباط با کامپیوتر از طریق پورت USB را فراهم میکنند. در حقیقت با اتصال این مبدل ها به کامپیوتر و نصب برنامه درایور ، یک پورت سریال مجازی به پورتهای کامپیوتر افزوده میشود.