دسته کنترل

دسته کنترل

دسته کنرل ها توانایی کنترل موتور ربات ها را دارند.  یکی از مباحث مهم در بحث رباتیک، کنترل ربات است.کنترل ربات به عوامل گوناگونی بستگی دارد و دسته کنترل ربات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که شما را در این امر یاری میدهد.این دسته کنترل با سیم میباشد و با استفاده از آن شما میتوانید ربات های مقدماتی خود را کنترل نمایید.