ماژول اولتراسونیک و فاصله سنج

ماژول اولتراسونیک - فاصله سنج

13 کالا

اساس کار ماژول آلتراسونیک ( فراصوت ) مشابه رادار یا ردیاب صوتی تشخیص ویژگی‌های هدف از طریق تحلیل بازتاب امواج رادیویی یا صوتی می‌باشد.
این ماژولها، امواج صوتی با فرکانس بالا ایجاد می‌کنند و موج بازتاب شده را دریافت و تحلیل می‌کنند. این حسگرها با محاسبهٔ زمان بین فرستادن سیگنال و گرفتن بازتاب، فاصلهٔ جسم را محاسبه می‌کنند.