پل دیودها

پل دیودها

69 کالا

پل دیود قطعه ای است شامل 4 عدد دیود که برای یکسوسازی جریان متناوب AC به DC استفاده می شود. پل دیود ها با توجه به توان مورد نیاز دارای ابعاد و جنس های مختلفی هستند که موجودی این بخش شامل پل دیود های توان پایین و توان بالا در انواع مختلف می باشد.