خازن سرامیکی و عدسی

خازن سرامیکی و عدسی

100 کالا

خازن های سرامیکی جز رایج ترین خازن ها برای استفاده عمومی می باشند. خازن های سرامیکی به علت جنس دی الکتریک آن ها (سرامیکی) به خازن های سرامیکی (در بازار به نام عدسی) معروفند، از ویژگی های این خازن ها به ابعاد کوچک و قیمت پایین می توان اشاره کرد.