خازن سرامیکی و عدسی

خازن سرامیکی و عدسی

خازن های سرامیکی جز رایج ترین خازن ها برای استفاده عمومی می باشند. خازن های سرامیکی به علت جنس دی الکتریک آن ها (سرامیکی) به خازن های سرامیکی (در بازار به نام عدسی) معروفند، از ویژگی های این خازن ها به ابعاد کوچک و قیمت پایین می توان اشاره کرد.

خازن سرامیکی 220pF / 1KV
خازن سرامیکی 220 پیکوفارد 1000 ولت
کد کالا: 2021005135
3,800‎ریال
خازن سرامیکی 270pF /1KV
خازن سرامیکی 270 پیکوفارد 1000 ولت
کد کالا: 2021005130
2,800‎ریال
خازن سرامیکی 3.3nF-560V
خازن 3.3 نانوفاراد 560 ولت نوع سرامیکی
کد کالا: 2021005186
3,800‎ریال
خازن سرامیکی 3.9nF /2KV
خازن سرامیکی 3.9 نانوفارد 2000 ولت
کد کالا: 2021005132
3,800‎ریال
خازن سرامیکی 390pF / 500V
خازن 390 پیکوفاراد 500 ولت نوع سرامیکی
کد کالا: 2021005163
2,400‎ریال
خازن سرامیکی 4.7nF-2KV
خازن 4.7 نانوفاراد 2000 ولت نوع سرامیکی
کد کالا: 2021005108
3,800‎ریال
خازن سرامیکی 4.7nF-3KV
خازن 4.7 نانوفاراد 3000 ولت نوع سرامیکی
کد کالا: 2021005168
4,400‎ریال
خازن سرامیکی 560pF /1KV
خازن سرامیکی 560 پیکوفارد 1000 ولت
کد کالا: 2021005131
2,800‎ریال
خازن سرامیکی 680pf / 2KV
خازن 680 پیکوفاراد 2000 ولت نوع سرامیکی
کد کالا: 2021005093
3,600‎ریال