خازن سرامیکی و عدسی

خازن سرامیکی و عدسی

99 کالا

خازن های سرامیکی جز رایج ترین خازن ها برای استفاده عمومی می باشند. خازن های سرامیکی به علت جنس دی الکتریک آن ها (سرامیکی) به خازن های سرامیکی (در بازار به نام عدسی) معروفند، از ویژگی های این خازن ها به ابعاد کوچک و قیمت پایین می توان اشاره کرد.