وارنیش

وارنیش

55 کالا

وارنیش حرارتی (شرینگ) نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابلهای بدون پوشش می باشد. این وارنیش ها جایگزین مناسبی برای چسب برق  بوده و بعد از اعمال حرارت غیر مستقیم، به دور سیم یا جسم کیپ می شوند.