اپتوکوپلر و اپتوکانتر

اپتوکوپلر و اپتوکانتر

تراشه های اپتو کوپلر و اپتو کانتر دارای ساختار یکسان ولی کرابردهای متفاوت هستند، معمولا از اپتو کوپلر ها به منظور ایزوله کردن و امپتوکانترها به منظور شمارش دور موتور و موارد مشابه استفاده می گردد.

تراشه MOC3021 پکیج DIP

Triac & SCR Output Optocouplers Optocoupler TRIAC
کد کالا: 2101009011
36,900‎ریال
تراشه اپتوکوپلر MOC3022

اپتوکوپلر 6 پایه تک کانال با خروجی فتوترایاک

کد کالا: 2101009016
51,100‎ریال
تراشه اپتوکوپلر MOC8102
Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out Single CTR 73-117%
کد کالا: 2101009012
75,600‎ریال