شاسی ربات

شاسی ربات

شاسی یا بدنه ربات جزء قسمت های مکانیکی ربات است که تمام اجزاء ربات مانند موتور ، اجزاء الکترونیکی و ... بر روی آن قرار می گیرد و باید بتواند وزن آن ها را تحمل نماید.. بدنه ربات به نام‌های زیادی از جمله پلتفرم، فریم، پایه و شاسی شناخته میشوند اما همه آن‌ها یکسان‌ است. بدنه ربات‌ ها از نظر اندازه، شکل و سبک متفاوت است.