شاسی، بدنه ربات

شاسی ربات

27 کالا

شاسی یا بدنه ربات جزء قسمت های مکانیکی ربات است که تمام اجزاء ربات مانند موتور ، اجزاء الکترونیکی و ... بر روی آن قرار می گیرد و باید بتواند وزن آن ها را تحمل نماید.
بدنه ربات با نام‌های مختلفی از جمله پلتفرم، فریم، پایه و شاسی شناخته میشود. بدنه ربات‌ ها از نظر اندازه، شکل و سبک متفاوت میباشند.