دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ

دیپ سویچ ها از چند سویچ کوچک تشکیل شده که در یک ردیف قرار گرفته اند. معمولا از دیپ سویچ ها در مدارات فرمات و میکروکنترلی و عموما در مداراتی که نیاز به توان بالایی برای قطع وصل نمی باشد استفاده می گردد. این کلید ها دارای تنوع بالایی در شکل، مدل مونتاژ و رنگ بندی می باشند.

دیپ سوئیچ 10 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003008
44,400‎ریال
دیپ سوئیچ 12 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003014
53,000‎ریال
دیپ سوئیچ 2 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003003
21,500‎ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003004
22,700‎ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی SMD
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003011
49,000‎ریال
دیپ سوئیچ 4 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003002
24,300‎ریال
دیپ سوئیچ 4 تایی SMD
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003012
51,900‎ریال
دیپ سوئیچ 5 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003005
28,800‎ریال
دیپ سوئیچ 5 تایی SMD
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003013
63,400‎ریال
دیپ سوئیچ 6 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003006
31,500‎ریال
دیپ سوئیچ 7 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003009
32,800‎ریال
دیپ سوئیچ 8 تایی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003007
33,200‎ریال
دیپ سوئیچ تکی
از این نوع  سوئیچ ها برای تغییر وضعیت وسایل الکترونیکی استفاده می شوند.
کد کالا: 2181003001
20,000‎ریال