دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ

دیپ سویچ ها از چند سویچ کوچک تشکیل شده که در یک ردیف قرار گرفته اند. معمولا از دیپ سویچ ها در مدارات فرمات و میکروکنترلی و عموما در مداراتی که نیاز به توان بالایی برای قطع وصل نمی باشد استفاده می گردد. این کلید ها دارای تنوع بالایی در شکل، مدل مونتاژ و رنگ بندی می باشند.

دیپ سوئیچ 10 تایی DS-10
استفاده برای تغییر وضعیت 0 و 1 منطقی وسایل الکترونیکی
کد کالا: 2181003008
53,500‎ریال
دیپ سوئیچ 12 تایی DS-12
استفاده برای تغییر وضعیت 0 و 1 منطقی وسایل الکترونیکی
کد کالا: 2181003014
63,600‎ریال
دیپ سوئیچ 2 تایی DS-02
استفاده برای تغییر وضعیت 0 و 1 منطقی وسایل الکترونیکی
کد کالا: 2181003003
24,900‎ریال
دیپ سوئیچ 2 تایی SMD
استفاده برای تغییر وضعیت 0 و 1 منطقی وسایل الکترونیکی
کد کالا: 2181003010
46,300‎ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی DS-03
استفاده برای تغییر وضعیت 0 و 1 منطقی وسایل الکترونیکی
کد کالا: 2181003004
26,900‎ریال
دیپ سوئیچ 3 تایی SMD
استفاده برای تغییر وضعیت 0 و 1 منطقی وسایل الکترونیکی
کد کالا: 2181003011
59,100‎ریال
دیپ سوئیچ 4 تایی DS-04
استفاده برای تغییر وضعیت 0 و 1 منطقی وسایل الکترونیکی
کد کالا: 2181003002
29,100‎ریال
دیپ سوئیچ 5 تایی DS-05
استفاده برای تغییر وضعیت 0 و 1 منطقی وسایل الکترونیکی
کد کالا: 2181003005
35,100‎ریال
دیپ سوئیچ 5 تایی SMD
استفاده برای تغییر وضعیت 0 و 1 منطقی وسایل الکترونیکی
کد کالا: 2181003013
76,200‎ریال
دیپ سوئیچ 6 تایی DS-06
استفاده برای تغییر وضعیت 0 و 1 منطقی وسایل الکترونیکی
کد کالا: 2181003006
38,200‎ریال
دیپ سوئیچ 7 تایی DS-07
استفاده برای تغییر وضعیت 0 و 1 منطقی وسایل الکترونیکی
کد کالا: 2181003009
39,400‎ریال
دیپ سوئیچ 8 تایی DS-08
استفاده برای تغییر وضعیت 0 و 1 منطقی وسایل الکترونیکی
کد کالا: 2181003007
40,900‎ریال
دیپ سوئیچ 8 تایی تایوانی DSR-08
استفاده برای تغییر وضعیت 0 و 1 منطقی وسایل الکترونیکی دارای دکمه کشویی مخفی
کد کالا: 2181003047
42,000‎ریال
دیپ سوئیچ 9 تایی DS-09
استفاده برای تغییر وضعیت 0 و 1 منطقی وسایل الکترونیکی
کد کالا: 2181003016
43,300‎ریال