فیبر مدارچاپی PCB

فیبر مدارچاپی

64 کالا

فیبر مدار چاپی برای ساخت PCB و بردهای آماده سوراخدار به منظور طراحی برد بدون نیاز به طراحی PCB و همچنین بردهای تبدیل به منظور تبدیل تراشه های SMD به دیپ مورد استفاده قرار میگیرند.