انواع ترانزیستور

ترانزیستور

386 کالا

ترانزیستورها یکی از مهمترین قطعات مورد استفاده در بردهای الکترونیکی هستند.
در انواع مدارات از قبیل کلید های الکترونیکی، منابغ تغذیه، کلیدزنی و آمپلی فایرها از ترانزیستورها استفاده می گردد. ترانزیستورها در دو مدل اصلی PNP و NPN با تنوع بسیار بالای ساختار و مدل های بسیار مختلف برای انواع فرکانس کاری توسط شرکت های مختلف ساخته می شوند.
در این بخش سعی بر این بوده که همیشه تنوع بالا در مدل های مختلف حفظ گشته و همیشه مدل های جدید نیز برای متخصصینی که به دنبال قطعات جدید هستند فراهم گردد.