انواع موتور پمپ

موتور پمپ

26 کالا

موتور پمپ های آب و هوا مهم ترین ابزار در پروژه های مختلف نظیر گلخانه ها،آکواریوم و هوشمند سازی منازل به شمار می روند.
این پمپ ها از یک موتور الکتریکی تشکیل شده و هر پمپ دارای یک توان مخصوص به خود بوده که هنگام انتخاب آن، می بایست دقت نظر لازم در نظر گرفته شود.